Редакційна політика

Відповідальність за публікацію на сторінках “Менщини” дописів та коментарів, зокрема за публікацію недостовірних фактів, або інформації, яка шкодить честі, гідності й діловій репутації осіб, несуть користувачі які їх опублікували.

Користувачі можуть публікувати дописи й коментарі лише від власного імені та прізвища. Якщо акаунт користувача передбачає наявність фотографії, то в ньому має бути розміщена реальна фотографія автора, на якій чітко видно його обличчя.

Редакція має право блокувати акаунти користувачів, видаляти дописи й коментарі користувачів, яких не може ідентифікувати (встановити відповідність користувача реальній особі).

Особа, яка вважає, що були опубліковані дописи та коментарі, які містять недостовірні факти, або інформацію, яка шкодить честі, гідності й діловій репутації осіб, має право повідомити про це редакцію, навіши докази. Якщо наведені докази будуть беззаперечними, редакція опублікує спростування недостовірної інформації або видалить цю інформацію.

Користувачам, які публікують дописи й коментарі рекомендовано дотримуватися принципів, викладених у Декларації поведінки журналістів, яка доступна за посиланням https://mena.org.ua/deklaratsiya/