Затверджена програма підтримки розвитку первинної медичної допомоги. Обсяг фінансування програми – 3 млн. грн.


Менська міська рада затвердила програму підтримки розвитку первинної медичної допомоги на 2021 – 2023 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми становить 3 мільйони гривень.

Метою програми є комплексний підхід до організації роботи комунального некомерційного підприємства, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що в свою чергу, дозволить забезпечити зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, шляхом формування та налагодження функціонування системи надання первинної медико-санітарної допомоги.

Основними завданнями та заходами програми є:
– розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини;
– удосконалення надання невідкладної медичної допомоги на первинному рівні; покращення кадрового забезпечення, в першу чергу лікарями, що надають первинну медичну допомогу;
– забезпечення належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу;
– інші.

Джерелом фінансування програми є: кошти бюджету громади; коштів Національної служби здоров’я України; медичної субвенції з Державного бюджету України; субвенцій з бюджетів інших рівнів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Джерело: bit.ly/3940dM8


0 Comments